Over Tandarts Support

Tandarts Support is initiatief van drie tandartsen en een financieel specialist. Zij waren ervan overtuigd dat er een aantal kostenposten in de algemene praktijk geminimaliseerd konden worden. Als eerste verbaasden zij zich erover hoe elke tandarts gedurende zijn werkzame leven extreem veel betaalden aan een organisatie waarvan zij voornamelijk lid van zijn vanwege de wettelijk verplichte klachtenregeling. Dit bleek stukken goedkoper te kunnen, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Momenteel melden tientallen tandartsen zich per maand aan voor het lidmaatschap van Tandarts Support en verwachten wij eind 2015 op 1000 leden uit te komen.

Veel tandartsen houden van hun werk, maar niet van administratie. Vrijwel altijd wordt hiervoor een accountantskantoor ingehuurd. Vaak worden hiervoor te hoge kosten gemaakt. Tandarts Support heeft daarom een eigen administratie afdeling, dat zich heeft toegelegd op de financiële administratie van tandartsen.

Hoewel het verplicht is, blijkt dat nog altijd veel tandartsen mondhygiënisten in loondienst hebben die wel lid zijn van NVM maar niet weten dat daar geen klachtenregeling aan vast zit. Tandarts Support heeft hiervoor een passende oplossing.

Tot slot gaat de komende tien jaar circa 50% van de tandartsen met pensioen. Daartegenover staat dat er slechts weinig jonge tandartsen zijn die een eigen praktijk willen overnemen. Tandarts Support biedt een actieve bemiddeling en ondersteuning in het voortzetten of overnemen van een praktijk door een jonge tandarts.

Spring naar de toolbar